Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

           

Zásady ochrany osobních údajů informují  o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány při návštěvě našich webových stránek.

            

Správcem Vašich osobních údajů shromažďovaných na těchto webových stránkách je Lubomír Charvát Kostnická 4073, 430 03 Chomutov IČ: 86831526,  provozující internetový obchod www.gsprodukt.cz

 

Naše stránky nejsou určeny pro osoby do 18 let. Údaje týkající se takových osob nebudeme úmyslně shromažďovat, používat, poskytovat ani zpracovávat. Pokud jste tedy mladší 18 let, nezasílejte nám, prosím, své osobní údaje (například jméno a příjmení, poštovní a emailovou adresu). Pokud se nás přesto budete chtít na něco zeptat, nebo po vás naše stránky budou vyžadovat osobní údaje, požádejte o jejich zadání rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

           

Jedním z cílů našeho webu je informovat uživatele, kdo jsme a co děláme. Osobní údaje (jména, adresy, telefonní čísla a email) sbíráme a používáme, abychom vám mohli lépe poskytnout požadované služby nebo informace. Vaše osobní údaje nám umožňují:

            - reagovat na vaše dotazy a žádosti

            - zpracovat vaše objednávky nebo žádosti

            - spravovat dokumentaci nebo jinak plnit své závazky vůči vám

            - předvídat a řešit problémy u dodávek zboží nebo služeb

            - vytvářet produkty nebo služby podle vašich potřeb.

Abychom naše služby mohli optimalizovat, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely přímého marketingu.

Samozřejmě respektujeme vaše soukromí, a tak budeme vaše osobní údaje k tomuto účelu používat pouze v souladu s platnými právními předpisy. 

Pokud je pro zpracování   Vašich osobních údajů  potřeba poskytnutí Vašeho souhlasu, budete o poskytnutí takového souhlasu požádáni. 

Pokud budete kdykoli požadovat, abychom přestali Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

Vaše osobní údaje přestaneme používat pro tyto účely hned, jakmile to bude možné.

S výjimkou situací uvedených v těchto zásadách nebudeme žádné osobní údaje poskytovat bez vašeho souhlasu, pokud k tomu nebudeme povinni ze zákona (např. v rámci vyšetřování a prevence trestné činnosti), nebo pokud takové poskytnutí souhlasu není vyžadováno podle platných právních předpisů. 

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudeme používat k žádnému z účelů, které si nepřejete, pokud jste to uvedli při odesílání těchto údajů nebo tak učiníte později.

           

Můžeme také shromažďovat údaje, které nemají povahu osobních údajů, např. typ internetového prohlížeče, který používáte,  nebo z jakých stránek jste na naše stránky zavítali. Vámi poskytnuté údaje (například věk a město  bydliště) můžeme také zpracovat v souhrnné formě. Z těchto údajů  nelze zjistit vaši totožnost. Cílem je zlepšování služeb na našem webu. Tyto neosobní nebo agregované údaje můžeme čas od času poskytnout jiným subjektům

           

Zajímají nás vaše názory a budeme vděční za zpětnou vazbu od našich zákazníků a návštěvníků. Proto jsme pro vás zřídili diskusní skupiny, možnosti zaslání připomínek z formuláře nebo emailem, fórum i chat. Pokud tento web bude nabízet možnost chatu, vývěsky, diskusní skupiny atd., můžeme z nich shromažďovat vámi uvedené osobní údaje. Tyto informace budou opět použity v souladu s těmito zásadami osobních údajů. Nemůžeme však samozřejmě ručit za využití či zneužití takto poskytnutých dat jinými osobami. Doporučujeme proto dávat pozor, jaké osobní údaje tímto způsobem zveřejňujete.

           

Naším cílem je mít o vás co nejpřesnější informace. Pokud byste chtěli zkontrolovat, změnit nebo odstranit poskytnuté údaje, kontaktujte nás podle dále uvedených pokynů.

           

Ceníme si vašich osobních údajů, a proto zajistíme jejich odpovídající ochranu. K ochraně těchto dat před nepovolanými osobami a zneužitím jsme zavedli potřebná technická opatření a zásady a tyto budeme podle potřeby a vývoje techniky aktualizovat. 

V případě dotazů, nebo pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, nás kontaktujte na info@gsprodukt.cz